Kit Nørgaard Aabjerg er uddannet folkeskolelærer, kandidat i Pædagogisk Antropologi og som proceskonsulent i systemisk proceskonsultation.

Siden 2001 har hendes fokus og nysgerrighed været på leg og legens dynamikker. Først i forbindelse med et job som underviser og souschef på Idrætshistorisk værksted, Gerlev. Hvor hun blandt andet arbejde med implementering af “Gamle lege” i nyere legekultur. Senere (2006-) som fast tilknyttet freelance konsulent for UI, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Her arbejder hun med procesfacilitering under EU´s ungdomsprogram ” Youth in action”, og har her haft muligheden for at arbejde med spil og leg i procesfacilitering.

Den stigende erfaring i undervisning i forskellige situationer skabte en opmærksomhed og nysgerrighed på deltagernes læringsprocesser blandt andet i forhold til spil og leg.
I 2012 opstod muligheden for at udforske brugen af leg og spil i udviklingsprocesser nærmere. I 2013 skrev hun specialet ”Når proceskonsulenten leger” med udgangspunkt i et empirisk studie af tre forskellige proceskonsulent virksomheder, herunder Jesper Christiansen.

Kit har yderligere erfaring fra folkeskolens indskoling og mellemtrin samt forskellige pædagogiske institutioner.

Kit arbejder på følgende sprog: Dansk og Engelsk