Be A Gardener, Not A Carpenter

…rough-and-tumble play seems to help animals and children to interact with others. Exploratory play helps animals and children learn how things work. And pretend play helps children think about possibilities and understand other people’s minds. Yeah, play isn’t just fun and games. It’s vital for learning adult skills. Nysgerrig? Læs hele Eric Barkers spændende blog indlæg […]

Facilitatortræf 2015

Kit og Jesper havde sidst i august en workshop på årets Faclitatortræf 2015. Her introducerede vi forskellige lege som kan bruges i en faciliteringsproces og diskuterede med deltagerne om det nyttige og anvendelige i at bruge lege i processer. Efterfølgende lavede vi en opsamling. Den er naturligvis også til dig hvis du ønsker inspiration i dit eget arbejde […]