ABC for spilentusiaster

“Spillerne går hen imod noget; de er angrebslystne. De, der spiller, lærer at omgås med deres aggressivitet på en måde, så den ikke skader de berørte personer eller genstanden. Takket være deres egne erfaringer er de mindre angste for andres angrebslyst og kan reagere på en meget mere passende måde end ikke-spillere….”

Af Hans Fluri · spielakademie.ch
Læs mere (download)

Leg i møder

Måske deltager du jævnligt i denne form for møder: Et stort, bredt møde-bord i et alt for lille rum, hvor alle er godt bænkede på deres stole.
Der er ingen plads til at bevæge sig rundt, og knap nok plads til at stå op, hvis der er behov for at strække ben undervejs.
I disse fysiske rammer skal en meget vigtig (læs: ofte lang) dagsorden nås. Få her tre gode lege som passer til situationen.

Af Jesper H Christiansen · SPILDIAKTIK.dk
Læs mere her (download)

Underviserens DNA

I perioden 2009-2010 udviklede og gennemførte Ministeriet for Børn og Undervisning (daværende Undervisningsministeriet) et pilot projekt i forbindelse med Pionerprisen, en kampagne med fokus på øgede kompetencer indenfor idéudvikling, innovation og iværksætteri hos elever og studerende.
Min rolle var at facilitere den arbejdsgruppe, der havde til opgave at udvikle indholdet. Gruppen var et bredt udvalg af undervisere, der havde det fællestræk at være aktivt involverede i innovation i det danske undervisningssystem.
Baseret på en række interviews og mine egne refleksioner kom der denne artikel ud af det.

Af Jesper H Christiansen · SPILDIDAKTIK.dk
Læs mere her (download)

Løsningsfokuseret læring & metode

“Hvordan er det overhovedet muligt at lære og blive uddannet, hvis vi følger Heinz von Foersters antagelse om, at viden ikke kan overføres fra et menneske til et andet, men at viden derimod bliver genereret i det enkelte menneske? Hvad skal vi som undervisere, instruktører eller coaches give slip på, og hvad skal vi kontinuerligt skabe, når „viden genereres af mennesket selv, og det hovedsageligt kommer an på at skabe rammerne, inden for hvilke disse genererings- og skabelsesprocesser bliver mulige.“

Af Kati Hankovszky · Handlungsspielräume og Dr. Peter Szabó · Solutionsurfers
Læs mere (download artikel)