Skab rum for læring

UddannelserI en undervisningssituation handler det om at skabe rum for læring. Ved at koble spil og leg sammen med teoretisk viden skaber du rammerne for nye læringsrum, som relaterer sig til undervisningen.

Spil og leg understøtter de traditionelle læringsrum og er med til at give elever, studerende og medarbejdere de konkrete og fysiske læringserfaringer, som de har brug for.

Spil og leg åbner op for situationer, hvor forskellige positive egenskaber er påkrævet. Sammenlignet med traditionelle lærings- og udviklingssituationer er spil og leg en slags »direkte« aktiviteter, der kræver, at man bruger hele sin person: Hjernen, følelserne og kroppen.

mennesker1Som en nyttig sideeffekt oplever den spillende sig som levende, stærk, dygtig og glad. Ved at opdyrke og pleje en kultur med rum for spil og leg opstår også en kultur, der konstant tager afsæt i at styrke den enkeltes færdigheder og kompetencer.
»Gode« spil og lege skaber situationer, hvor udfordring og tilfredshed, frustration og glæde, refleksion og ny viden bliver forbundet til dagligdagssituationer. Dermed bliver også andre essentielle spørgsmål og udfordringer lettere at arbejde med.

Spil og leg giver mulighed for oplevelser af, at noget er opnåeligt, og at løsninger kan opstå løbende frem for oplevelsen af at mislykkes eller ikke at være dygtig nok. Undervisere kan derfor med fordel målrette spilsituationer for at fremme praktiske færdigheder og øge den enkeltes viden.

Workshops og kurser

Vi afholder både workshops og kurser.

Workshops er typisk af kortere varighed

1-3 timer. Det kan være at vi kommer til et fyraftensmøde, som et indspark på personaledagen eller som et input på et seminar eller konference.

Kurser kan vare fra 4 timer til flere dage. Vi har gode erfaringer med kurser der efterfølges af en opfølgningsworkshop for at sikre implementeringen.

Eksempler på kurser og workshops (se undermenu):

  • Plug´n play Simple lege og øvelser lige til at implementere i DIN undervisning uanset hvor du underviser.
  • PlayCreations  Kurser i understøttende undervisning. Legende og løsningsfokuseret metodekursus til lærere og pædagoger. Kurserne kan laves for såvel indskoling, mellemtrin som udskoling.  Innovation, entreprenørskab, personlige og faglige kompetencer kommer i spil.

Kontakt os hvis du er interesseret i at få os ud på din uddannelsesinstitution: info@spildidaktik.dk.