Vi afholder både workshops og kurser.

Workshops er typisk af kortere varighed

1-3 timer. Det kan være at vi kommer til et fyraftensmøde, som et indspark på personaledagen eller som et input på et seminar eller konference.

Kurser kan vare fra 4 timer til flere dage. Vi har gode erfaringer med kurser der efterfølges af en opfølgningsworkshop for at sikre implementeringen.

Eksempler på kurser og workshops:

  • “Plug´n play” Simple lege og øvelser lige til at implementere i DIN undervisning uanset hvor du underviser.
  • “PlayCreations”  Kurser i understøttende undervisning.
  • Legende og løsningsfokuseret metodekursus til lærere og pædagoger. Kurserne kan laves for såvel indskoling, mellemtrin som udskoling.  Innovation, entreprenørskab, personlige og faglige kompetencer kommer i spil.