Proces, leg og løsningsfokus i understøttende undervisning 

Savner du inspiration til understøttende undervisning?

Og gode ideer til hvordan til hvordan man håndterer de nye udfordringer?

Vi hjælper med at finde balancen mellem faglighed, bevægelse og relativt kort tid til forberedelse.  Vi er inspireret af legen og bruger leg og legende elementer i en form, så det passer til forskellige aldersgrupper og faglige forudsætninger.

På kurset arbejder vi innovativt med helt konkrete metoder til brug i undervisningen.I vil på et tre timers forløb blive præsenteret for forskellige teorier, der kan hjælpe jer til at skabe et godt undervisningsmiljø, samt helt konkrete arbejdsmetoder hvor en kropslig eller legende tilgang danner ramme om læringen.

Det får I med:

  • Lege og bevægelse, som kan være med til at understøtte fagligheden
  • Løsningsfokuserede metoder som skaber trivsel i klassen
  • Faciliterende metoder som øger selvorganisering og videndeling blandt eleverne

Indskoling, mellemtrin eller udskoling?

Der er naturlige forskelle på de forskellige trin, når vi taler om understøttende undervisning, – og der er fællesnævnere, og så er der mange forskellige måder at arbejde med understøttende undervisning på. Vi tager udgangspunkt i jeres behov og ønsker.

Vores udgangspunkt:

Udover lege og involverende interaktive metoder er vi meget begejstret for:

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) – fordi det er en anerkendende, værdsættende, enkel og effektiv måde, at sætte sig (attraktive) mål og finde de nødvendige ressourcer i sig selv og i gruppen for at nå målet og samtidig lære af processen.

Art of Hosting and Harvesting (AoH) – fordi det byder på paletten af muligheder og redskaber til at facilitere grupper, store som små. Det er en spændende faciliterende rolle for både lærere, pædagoger, ledere, skolekonsulenter.

Med faglig erfaring og uddannelser som henholdsvis folkeskolelærer og pædagogisk antropolog og som konsulent med ekspertise i Løsningsfokuseret coaching og storgruppeprocesser, er vi klar til at gå i luften med et helt nyt koncept. Vi støtter jer lærere og pædagoger i jeres arbejde med at skabe meningsfyldt understøttende undervisning!