Håndgribelige redskaber til en mere legende undervisning

Vi indbyder jer hermed til en workshop om hvordan leg kan være med til at skabe læring og forankre viden. Vi kommer med lege, tanker og inspiration – I leger med!

Hvorfor er leg interessant i en læringssituation?   Hvordan kan man med en relativ simpel legeinspireret-værktøjskasse arbejde målrettet med læring indenfor ethvert fagfelt?

Workshoppen er interessant for dig som underviser og som er nysgerrig på hvordan man kan arbejde med at skabe forskellige rammer til læring. Vi arbejder med at styrke evnen til improvisation, muligheden for at gribe øjeblikket og til at tænke kreativt i forhold til arbejdet med et givent stofområde.

På plug´n play arbejder vi med:

  • At skabe rammer for refleksion med henblik på øget læring.
  • At tænke kreativ i forhold til brugen af viden
  • Leg som improvisation: at gribe øjeblikket
  • Leg som et simplet redskab til at skabe læring uanset hvilken fagkontekst vi befinder os i.
  • Leg som muligheden for at skabe et dynamisk læringsmiljø
  • Leg som ny energi i rummet
  • Leg som en træning af underviserens improvisationsevner

 

”På Plug´n play fik vi gode lege med hjem som kan bruges i forskellige former for pædagogisk sammenhæng. En legende let dag, med læring, inspiration og latter.”

Sidse Ebbesen, Pædagog og Stud.Can.pæd.psyk