Styrkelse af nøglekvalifikationer gennem leg

I ønsker at styrke jeres teams før en forestående opgave eller at bringe dem videre efter en allerede færdiggjort arbejdsopgave. I er bevidste om, at teammedarbejdernes største ressource er et målrettet samspil.

Fluba1Design
Fortæl os om jeres værdier og mål, så vælger vi spil og lege, der passer til: Velgørende aktiviteter med stor symbolsk værdi. Gennem legen genererer jeres teams indsigt i og får respons på allerede oplevede styrker og behov for handling eller forandring. De temaer, I har valgt skinner let og forståeligt igennem den helhedsorienterede tilgang.
Vores legepædagogiske kunnen sørger for, at alle kan være med.

Udbytte
Jeres teammedarbejdere lærer hinanden at kende på et dybere plan, når de mødes på en anden måde. Der opstår en dybere forståelse for hinanden og for teamets styrker og udviklingsbehov. Jeres team går med styrket og optimeret samarbejdsånd til forestående opgaver.

diskussionEksempel 1
En uddannelsesinstitution ønsker at gøre nogle nye kulturelle grundsætninger omsættelige og mærkbare for medarbejderne. Vi designer en halvdagsaktivitet i form af en forhindringsbane med forskellige spil og lege, hvor alle grundprincipperne bliver diskuteret og yderligere gjort tydelig af rækkefølgen på aktiviteterne.

Eksempel 2
De politiske mellemledere i en kommune skal forberedes på forestående forandringer. Som intensivtræning inden for rammerne af organisationsudviklingsprocessen spiller de udvalgte spil en halv dag, oplever derved deres egne styrker og mærker forandringsbehovet på egen krop.